Gratis aanmeldenInloggen
Terug naar overzicht

Welke vraagsoorten zijn er in Schoolrijk?

We kennen in Schoolrijk de volgende vraagsoorten:

Open vragen (klein en groot)

Hierbij krijgt de leerling de mogelijkheid tekst in te voeren als antwoord, de leerkracht kan deze vragen zelf nakijken. Het verschil tussen 'Open' en 'open groot' zit in de omvang van het tekstveld.

Meerkeuze

Hierbij is een van de gekozen opties juist, de leerkracht geeft zelf aan welke dit is.

Meer-meerkeuze

Hierbij zijn meerdere antwoorden goed, de leerkracht geeft zelf aan welke dit zijn.

Meerkeuze afbeeldingen

Hierbij is een van de gekozen opties juist, de leerkracht geeft zelf aan welke dit is. Elk antwoord bestaat uit een afbeelding die de leerkracht zelf kan invoegen bij het maken van de vraag.

Meer-meerkeuze afbeeldingen

Hierbij zijn meerdere antwoorden goed, de leerkracht geeft zelf aan welke dit zijn. De antwoorden bestaan uit afbeeldingen die de leerkracht zelf kan invoegen bij het maken van de vraag.

Open (automatisch nakijken)

Hierbij kan de leerling zelf een antwoord intypen. De leerkracht geeft van te voren aan welk antwoord (meestal een woord) of antwoorden goed zijn. Deze vragen worden door de computer nagekeken.

Gatentekst

Hierbij kan de leerkracht een tekst plaatsen en daar woorden uit selecteren die de leerling moet invullen. Dit wordt automatisch nagekeken door de computer.

Gatentekst drag and drop

Hierbij kan de leerkracht een tekst plaatsen en daar woorden uit selecteren die de leerling kan slepen naar een plek in de tekst.  De woorden staan dan dus vermeld onderaan de vraag. Dit wordt automatisch nagekeken door de computer.

Flitswoord

De leerkracht geeft een woord in dat bij de leerling korte tijd zichtbaar is op het scherm. De leerling kan dit woord (of deze zin) dan vervolgens invoeren. De computer kijkt dit automatisch na. De leerkracht kan kiezen hoe lang het woord zichtbaar is voor de leerling.

Aanwijsvraag

Hierbij kan de leerkracht een plaatje uploaden en aangeven welk deel van dit plaatje het goede antwoord is. De grootte van het correcte gebied kan hij aanpassen, het is altijd een rond gebied.

Aanwijsvraag met meerdere punten

Hierbij kan de leerkracht een plaatje uploaden en aangeven welk deel van dit plaatje het goede antwoord is. De grootte van het correcte gebied kan hij aanpassen, het is altijd een rond gebied. Bij deze variant kan de leerkracht tot zes verschillende punten aanwijzen op een afbeelding en naar keuze de volgorde hiervan wel of niet verplicht stellen.