Gratis aanmeldenInloggen

Leerlijnen in Schoolrijk

Het lesmateriaal in Schoolrijk is gekoppeld aan overzichtelijke leerstofdoelen. Deze doelen vormen samen een leerlijnen. Je kunt in Schoolrijk zoeken op een leerstofdoel om zo precies het lesmateriaal te vinden dat jouw leerlingen nodig hebben. Ook kun je zelf lesmateriaal ontwerpen dat je koppelt aan een doel.  Zo blijft het aanbod overzichtelijk en maakt Schoolrijk het mogelijk om steeds meer vanuit leerlijnen te gaan werken. 

Leerlingtaal

De leerstofdoelen zijn geformuleerd in leerlingtaal en beginnen steeds met 'ik'.  Ik kan, ik weet hoe, ik leer etc. Zo zijn de doelen ook direct helder voor je leerlingen. Een voorbeeld van een leerlijn vind je hier: leerlijn rekenen groep 5

De leerlijnen zijn ook als pdf beschikbaar, je kunt ze downloaden op de website van NieuwLeren. Je vindt daar leerlijnen voor rekenen, taal, spelling, geschiedenis, natuur en techniek, aardrijkskunde, burgerschap en verkeer.