Gratis aanmeldenInloggen

Digitaal lesmateriaal voor leerlingen

Je leerlingen kunnen inloggen op hun tablet, laptop of PC om de lessen in Schoolrijk te maken. Ze zien daar de leerstofdoelen en beginnen aan de les. De les bestaat uit een aantal vragen. Per vraag kunnen er bronnen zijn toegevoegd, zoals een afbeelding, video, audiobestand, tekst of een hyperlink. Op deze manier gaan de leerlingen zelf op onderzoek uit om de juiste antwoorden te vinden.  Leerlingen kunnen inloggen via app.schoolrijk.nl

Er zijn diverse vraagsoorten, zoals een open of gesloten vraag, meerkeuze, aanwijsvraag, flitswoord of gatentekst. De leerling maakt de vragen en aan het eind van de les ziet hij of hij de vragen goed heeft gemaakt. Hij kan dan bij een les de vragen corrigeren en dan de les inleveren. De leerkracht kijkt de open vragen na, de rest is al door de computer nagekeken.  Leerkracht en leerling zien allebei de resultaten van de gemaakte les of toets. 

De leerling logt in en ziet de lessen staan. 

 

 

 

 

 

 

 

De les bestaat uit diverse vraagsoorten met bronnen.

Dit is een voorbeeld van een aanwijsvraag, de leerling klikt op een aangewezen plek op de afbeelding.

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld van een vraag met bron (afbeelding en audio) in het leerling scherm.

 

 

 

 

 

 

 

Een meerkeuzevraag met afbeeldingen.

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de leerling de les afrond ziet hij welke vragen
goed of fout gemaakt zijn.